hakkımızda

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) Türkiye’de nişasta sektörünü temsil eden çatı kuruluştur. NİSAD gücünü sektörel birliktelikten alacak şekilde, dürüstlük, güven ve samimiyet temeline sahip bir yapı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Nişasta sanayinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, sektör ürünlerine ilişkin veri ve bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, sektörün ortak haklarının korunması, uluslararası platformlarda Türkiye nişasta sanayinin en etkin biçimde temsili amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

DEĞERLERİMİZ

1

Sorumluluk ve şeffaflık

2

Yenilikçilik

4

Güvenlik

3

Sürdürülebilirlik

ÜYE ŞİRKETLER

FAALİYET ALANLARIMIZ

Bilgilendirme / İletişim

NİSAD, Türkiye nişasta sanayi ve nişasta ürünleriyle ilgili tüm paydaşları doğru ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak bilgilendirir. Nişasta sanayiyle ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna ulaşması için iletişim çalışmaları yürütür. Bu çalışmaları yürütürken kamu, üniversiteler, STKlar ve uluslararası kuruluşlar ile karşılıklı işbirliğinde bulunur.

Gıda ve İş Güvenliği

NİSAD, nişasta sanayinde gıda ve iş güvenliği standartlarının sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli uluslararası prosedürleri takip eder ve üyelerini bu konuda bilgilendirir.

Mısır Tarımının Desteklenmesi ve Geliştirilmesi

Türkiye’de nişasta sanayicilerinin tek hammaddesi olan mısır, mısır çiftçileri tarafından ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilmektedir. NİSAD, mısır tarımının geliştirilmesi, desteklenmesi, modern tarımcılık bilgilerinin mısır çiftçisine ulaştırılması için çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

Biyo-ekonomi / Ar-Ge

Nişasta yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Bu sayede biyo-bazlı endüstride tarım ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı için çok uygun bir hammaddedir. Dünya’da nişasta endüstrisi, fermantasyon, kimya, kozmetik, tekstil, kağıt, plastik ve deterjan endüstrilerinde hammadde olarak kullanılan ve genellikle fosil yakıt bazlı bileşenlerin yerini alan biyo bazlı ürünler üretmektedir. NİSAD üyeleri ArGe yatırımları ve çalışmalarıyla bioekonomiyi destekler. NİSAD bu alanda işbirliği çalışmaları yürütür ve projeler geliştirir.

Uluslararası İşbirlikleri Geliştirilmesi

NİSAD, Türkiye nişasta sanayi için uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin uluslararası platformlarda temsili için çalışmalar yürütür.

YÖNETİM KURULUMUZ

İsmail BAŞARAN

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı

ADM Besin ve Tarım A.Ş.

Rüştü Murat TARAKÇIOĞLU

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Cargill Tarım ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

Mustafa ŞULE

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

GSF Gıda Üretim San. Ve Tic. A.Ş.

Hamit TEZCAN

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Tat Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

Hakan YÜZER

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş.

Hüseyin EVİZ

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Ak Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

Hayrettin HAFİF

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Fatih TOSMUR

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Omnia Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

EKİBİMİZ

İsmail KEMALOĞLU

NİSAD Genel Sekreteri

M. Çağlar CANDAN

NİSAD Uzman Gıda Mühendisi

İŞBİRLİKLERİ

Scroll to Top