Ülkemizin mısırına değer katıyor,
bu toprakların mısırını
insanımız ve dünya için işliyoruz.

Ülkemizin mısırına değer katıyor, bu toprakların mısırını insanımız ve dünya için işliyoruz.

NİSAD

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) Türkiye’de nişasta sektörünü temsil eden çatı kuruluştur. Nişasta sanayinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, sektör ürünlerine ilişkin veri ve bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, sektörün ortak haklarının korunması, uluslararası platformlarda Türk nişasta sanayinin en etkin biçimde temsili amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. NİSAD, Uluslararası Nişasta Dernekleri Federasyonu’nun (IFSA) kurucu üyesidir. Faaliyet alanları şunlardır:

Bilgilendirme / İletişim

Türkiye nişasta sanayi ve nişasta ürünleriyle ilgili tüm paydaşları doğru ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak bilgilendirir.

Gıda ve İş Güvenliği

Nişasta sanayinde gıda ve iş güvenliği standartlarının sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli uluslararası prosedürleri takip eder ve üyelerini bu konuda bilgilendirir.

Mısır Tarımının Desteklenmesi ve Geliştirilmesi

Mısır tarımının geliştirilmesi, desteklenmesi, modern tarımcılık bilgilerinin mısır çiftçisine ulaştırılması için çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

Biyo-ekonomi / Ar-Ge

Nişasta yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir. NİSAD üyeleri Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarıyla biyo-ekonomiyi destekler. NİSAD bu alanda işbirliği çalışmaları yürütür ve projeler geliştirir.

Uluslararası İşbirlikleri Geliştirilmesi

Türkiye nişasta sanayi için uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin uluslararası platformlarda temsili için çalışmalar yürütür.

TÜRKİYE NİŞASTA SANAYİ

Üretim

Nişasta sanayi, mısır üretiminden gıda ve içecek sektörünün gereksinim duyduğu temel girdilerin üretilmesine kadar geniş bir yelpazede ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkı sağlar.

İstihdam

Nişasta sanayi; 300.000 çiftçimizin ürettiği mısırın ¼’ünü işlemekte, istihdama da 12.000 kişi ile katkı sağlamaktadır.

İhracat

Nişasta sanayi, 2023/24 üretim sezonunda, 275.610 ton nişasta şekeri (NBŞ) ve 230.000 ton mısır nişastası ile birlikte yan ürünleri ihraç ederek ülkeye yaklaşık 350 milyon $ döviz kazandırmıştır.

NİŞASTA

Nişasta buğday, mısır, patates ve daha birçok bitkinin içinde bulunan doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır. Bitkilerde fotosentez sürecinde oluşur, bitkinin temel içeriğini ve enerji kaynağını teşkil eder. Nişasta granülleri bitkilerin tohum (mısır, buğday, pirinç vb.), yumru (patates) ve köklerinde (tapyoka) katı halde bulunur. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı tarımsal hammaddelerden nişasta üretilir.

Türkiye’de nişasta üreticileri, sadece ülke içinde üretilen geleneksel mısırı hammadde olarak kullanır. Yaklaşık 300.000 çiftçinin ürettiği 8,50 milyon ton mısır üretiminin %25’i nişasta sanayinde kullanılmaktadır.

NİŞASTA KULLANIM ALANLARI

Gıda, ambalaj ve paketleme, biyoplastikler, boya ve boyama kimyasalları, döküm

Hayvancılık

İlaç ve eczacılık

Kağıt ve tekstil

Kimya, kozmetik ve kişisel bakım

Yapı kimyasalları sektörlerinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

NİŞASTA ÜRÜNLERİ

Türkiye’de nişasta sanayi çok sayıda farklı ürün üretmektedir.

Modifiye Nişasta

Farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için nişastanın bağlamak, kalınlaştırmak, tekstür, stabilize etmek ve jelleştirmek gibi temel işlevleri geliştirilerek (modifiye edilerek) üretilen nişastalardır.

Maltodekstrinler

Maltodekstrinler, mısır nişastasından elde edilen bitki kaynaklı bileşenlerdir. Tekstür, jelleşme, emülsifiye edici ve kristalleştirici olmayan özellikleri nedeniyle benzersizdir. Çok çeşitli kullanım alanları vardır.

Nişasta Şekeri (Nişasta Bazlı Şeker)

Nişasta şekeri, nişastadan üretilen şekerdir. Kullanım kolaylığı açısından sıvı formda üretilir, istenirse kristalize de edilebilir. Nişasta şekeri içerdiği glukoz-fruktoz oranına göre farklı isimler alır: Glukoz şurupları, glukoz-fruktoz şurupları, dekstrin, kristal fruktoz

Polioller

Polioller nişasta kullanılarak üretilen düşük kalorili alternatif tatlandırıcılardır. Sakarozdan daha az kalori içeren polioller, diş çürümesine neden olmaz ve vücutta düşük glisemik yanıt sağlar.

Proteinler Ve Lifler

Türkiye’de nişasta üreticileri, geniş bir yelpazede yenilikçi ve geleneksel ürünler ile bileşenler üretmenin yanı sıra geniş bir işlevsellik ve kullanım alanına sahip lifler ve bitki bazlı proteinler de üretmektedir.

MISIR TARIMI

Mısır, 8.000-10.000 yıldır tarımı yapılan bir bitkidir. Dünyada en çok üretilen tahıldır. Dünya’da 2023/24 üretim sezonunda yaklaşık 1,230 milyar ton mısır üretimi gerçekleştirilmiştir. Mısır genellikle sıcak ve nemli bölgelerde ve yağış alan veya sulanan tarım alanlarında yetiştirilir. Başlıca kullanım alanları nişasta sanayi ve yem sanayidir. Mısır ülkemizde; dane mısır, silajlık mısır ve yemeklik mısır olarak üretilmektedir.

Haberler

YAYINLAR

NİSAD tarafından nişasta sanayi paydaşlarını ve ilgilileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanan yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

ÜYE ŞİRKETLER

GALERİ

NİSAD ve Nişasta Sanayi Tanıtım Videoları

Scroll to Top