NİSAD

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD) Türkiye’de nişasta sektörünü temsil eden çatı kuruluştur. NİSAD  gücünü sektörel birliktelikten alacak şekilde, dürüstlük, güven ve samimiyet temeline sahip bir yapı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Nişasta sanayinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, sektör ürünlerine ilişkin veri ve bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, sektörün ortak haklarının korunması, uluslararası platformlarda Türkiye nişasta sanayinin en etkin biçimde temsili amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Değerlerimiz

Sorumluluk ve şeffaflık

Yenilikçilik

Sürdürülebilirlik

Güvenlik

Faaliyet Alanlarımız

Bilgilendirme / İletişim

NİSAD, Türkiye nişasta sanayi ve nişasta ürünleriyle ilgili tüm paydaşları doğru ve bilimsel kaynaklara dayalı olarak bilgilendirir. Nişasta sanayiyle ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna ulaşması için iletişim çalışmaları yürütür. Bu çalışmaları yürütürken kamu, üniversiteler, STKlar ve uluslararası kuruluşlar ile karşılıklı işbirliğinde bulunur.

 

 

Gıda ve İş Güvenliği

NİSAD, nişasta sanayinde gıda ve iş güvenliği standartlarının sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli uluslararası prosedürleri takip eder ve üyelerini bu konuda bilgilendirir.

 

 

Mısır Tarımının Desteklenmesi ve Geliştirilmesi

Türkiye’de nişasta sanayicilerinin tek hammaddesi olan mısır, mısır çiftçileri tarafından ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilmektedir. NİSAD, mısır tarımının geliştirilmesi, desteklenmesi, modern tarımcılık bilgilerinin mısır çiftçisine ulaştırılması için çalışmalar yapar, projeler geliştirir ve uygular.

 

 

Bioekonomi / ArGe

Nişasta yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Bu sayede biyo-bazlı endüstride tarım ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı için çok uygun bir hammaddedir. Dünya’da nişasta endüstrisi, fermantasyon, kimya, kozmetik, tekstil, kağıt, plastik ve deterjan endüstrilerinde hammadde olarak kullanılan ve genellikle fosil yakıt bazlı bileşenlerin yerini alan biyo bazlı ürünler üretmektedir. NİSAD üyeleri ArGe yatırımları ve çalışmalarıyla bioekonomiyi destekler. NİSAD bu alanda işbirliği çalışmaları yürütür ve projeler geliştirir.

 

 

Uluslararası İşbirlikleri Geliştirilmesi

NİSAD, Türkiye nişasta sanayi için uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, sanayinin uluslararası platformlarda temsili için çalışmalar yürütür.

Yönetim Kurulumuz

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail BAŞARAN

Amylum Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Rüştü Murat TARAKÇIOĞLU

Cargill Tarım ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ŞULE

GSF Gıda Üretim San. Ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin EVİZ

Ak Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Abdullah ÖZKAN

Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mesut ÇAKMAK

Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet TEZCAN

Tat Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

NİSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih TOSMUR

Omnia Nişasta San. Ve Tic. A.Ş.

Ekibimiz

NİSAD Genel Sekreteri

İsmail KEMALOĞLU

NİSAD Uzman

Gıda Mühendisi

Ülkü TEKELİ

Üye Şirketler

Uluslararası İşbirlikleri

Nişasta ve Nişasta Ürünleri

Nişasta

Nişasta nedir?

Nişasta bitkilerin büyük çoğunluğunda bir enerji deposu görevi görür. Buğday, mısır, patates içinde doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır. Nişasta genellikle bu ürünlerden elde edilse de, pirinç, bezelye, bakliyat, tatlı patates, muz, gibi diğer birçok tarım ürününde de görülür.

 

Bitkilerde nişasta oluşumu fotosentez sürecinden geçer. Bu fizyolojik mekanizma, bitkilerin büyümeleri ve çoğalmaları için gerekli olan glikozu (temel şeker) üretmesini ve depolamasını mümkün kılar. Bitki üremesi ve büyümesi için hayati önem taşır. Bitkilerde nişasta, soğuk suda çözünmeyen küçük granüller olarak görünür.

Nişasta hangi kaynaklardan elde edilir?

Nişasta granülleri bitkilerin tohum (mısır, buğday, pirinç vb.), yumru (patates) ve köklerinde (tapyoka) katı halde bulunur. Bitkinin karbonhidrat sentezi sonucu ortaya çıkan nişasta, bitkinin temel içeriğini ve enerji kaynağını teşkil eder. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı tarımsal hammaddelerden nişasta üretilir. Türkiye’de nişasta sadece mısırdan elde edilir.

Türkiye’de nişasta nasıl üretilir?

Ülkemizdeki 120.000 civarında çiftçinin ürettiği

6 milyon ton mısır üretiminin %25’ini nişasta sanayicileri kullanmaktadır.

Nişasta sanayinde, hasat sırasında koçandan ayrılan mısırlar nişasta, yağ, protein ve lif gibi bileşenlerine ayırılır. Bu ilk aşamada bileşenlerin fiziksel olarak ayrılması için bir dizi basit işlem kullanılır: Kırma, eleme, santrifüjleme, vb ... İkinci aşamada ise en saf haliyle ekstrakte edilen nişasta, kuruduktan sonra olduğu gibi kullanılır (doğal nişasta ) veya performansını değiştirmeyi amaçlayan çeşitli dönüşümlerden geçirilir (modifiye nişasta).

Bu işlemlerin sonunda nişasta ve türetilmiş ürünler toz (un görünümüne benzer bir görünümde) veya şuruplar şeklinde kullanıma hazırdır.

Nişasta hangi alanlarda kullanılır?

Nişasta, günlük gıda ve gıda dışı binlerce üründe yaygın olarak bulunur. Yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olduğu için; plastikler, deterjanlar, tutkallar gibi çok sayıda kimyasal uygulamada fosil yakıt bileşenlerinin yerine mükemmel bir hammaddedir. Türkiye’de nişasta sanayinin ürünleri gıda, ambalaj ve paketleme, biyoplastikler, boya ve boyama kimyasalları, döküm, hayvancılık, ilaç eczacılık kağıt, kimya, kozmetik ve kişisel bakım, tekstil, yapı kimyasalları sektörlerinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Nişasta Ürünleri

Türkiye’de nişasta sanayi, doğal nişastalardan modifiye nişastalara, sıvı ve katı tatlandırıcılara kadar çok sayıda farklı ürün üretmektedir:

 

Modifiye nişasta

Nişastanın geleneksel işlevlerinden bazıları bağlamak, kalınlaştırmak, tekstür, stabilize etmek ve jelleştirmektir. Doğal nişastalar, bu benzersiz özellikleriyle, gıda veya gıda dışı birçok endüstride kullanılmaktadır. Nişastanın performansını arttırmak ve farklı endüstrilerin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak için nişastanın işlevlerini geliştirmek (modifiye etmek) gerekebilir. Örneğin soğuk suda çözünürlük, farklı sıcaklıklarda daha stabil viskozite, sıcak akışkanlık, daha iyi stabilite sağlamak...

 

Modifiye nişastalar genellikle nişastaları ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeye çalışan farklı endüstrilerle ortaklaşa geliştirilmiştir. Örneğin gıda alanında temel modifikasyonlar nişastayı pişirme, dondurma / çözme, konserve veya sterilizasyondan kaynaklanan teknolojik kısıtlamalara uyarlamak ve modern bir gıdayla (mikrodalgada, anlık hazırlıklar, ultra yüksek sıcaklıklar vb. ) uyumlu hale getirmek için yapılmıştır.

 

Nişastanın çeşitli modifikasyon yöntemleriyle yiyeceklerin daha kolay hazırlanması, gıdaların daha iyi korunması, ağır koşullar altında ısıtıldığında dahi daha iyi gıda stabilitesi ve steril özelliklerinin korunması sağlanmıştır.

 

Maltodekstrinler

Maltodekstrinler, mısır nişastasından elde edilen bitki kaynaklı bileşenlerdir.

Türkiye’deki nişasta üreticileri maltodekstrin üretiminde yerli mısırı hammadde olarak kullanmaktadır. Maltodekstrinler, tekstür, jelleşme, emülsifiye edici ve kristalleştirici olmayan özellikleri nedeniyle benzersizdir. Çok çeşitli kullanım alanları vardır:

 

• Bebek beslenmesi, sporcu beslenmesi ve klinik uygulamalar gibi özel beslenmede kullanım için ideal bir karbonhidrattır.

 

• Aynı zamanda yağların bir kısmı yerine kullanılırlar. Kalori değerini arttırmadan gıdanın dokusunu iyileştirirler.

 

• Nötr bir tadı vardır ve baharatların yemeklere dahil edilmesine yardımcı olabilirler.

 

• İlaç üretiminde yardımcı maddeler (inaktif bileşen) olarak farmasötik ve kozmetik uygulamalarda da kullanılır.

 

Nişasta bazlı şeker

Nişasta bazlı şeker mısırdan üretilen doğal bir tahıl ürünüdür. İçerik, tatlılık, kalori ve metabolizma bakımından sofra/çay şekeri ve bal ile çok benzerdir. Meyveler ve bal gibi ürünlerin içinde yer alan şekerlerin neredeyse tamamı nişasta bazlı şekerleri oluşturan şekerlerden, yani glikoz ve fruktozdan oluşur.

 

Gıdalarda enerji, tatlılık ve nem sağlayan, aromayı ve stabiliteyi desteklerler. Birçok sektöre (içecek, şekerleme, süt ürünleri…) ek işlevsellik getirerek nihai ürünün dokusuna, renk stabilitesine ve lezzetine katkıda bulunurlar. Örneğin, glikoz şurupları şekerlemede esas olarak kristalleşme önleyici rolleri için kullanılırken, demleme sırasında özellikle tatlandırma güçleri için kullanılırlar.

 

Nişasta bazlı şekerler, tıpkı nişasta gibi, her biri belirli özellikler geliştiren çok çeşitli ürünlere adapte olabilir. Nişasta bazlı şeker üretimi için kullanılan parçalama (hidroliz), geniş bir tatlandırma kapasitesi, dokusu ve tadı olan çok geniş ürün yelpazesinin üretimine izin verir. Nişasta bazlı şekerler içerdikleri glikoz-fruktoz oranına göre farklı isimler alır:

Polioller

Polioller nişasta kullanılarak üretilen düşük kalorili alternatif tatlandırıcılardır. Sakarozdan daha az kalori içeren polioller, diş çürümesine neden olmaz ve vücutta düşük glisemik yanıt sağlar. Bu da onları, diyabetik gıdalarda ve içeceklerde, diş macunu gibi ağız bakımı ürünlerinde ve düşük kalorili sakızlarda kullanılan önemli bir bileşen yapar.

 

Proteinler ve lifler

Bitki bazlı protein ürünleri, birçok gıdadaki hayvansal proteinlerin önemli bir tamamlayıcısı veya alternatifidir. Bu nedenle de daha sürdürülebilir bir tarım-gıda sistemi oluşturmak için gösterilen küresel çabaya katkıda bulunabilir.

 

Türkiye’de nişasta üreticileri, geniş bir yelpazede yenilikçi ve geleneksel ürünler ile bileşenler üretmenin yanı sıra geniş bir işlevsellik ve kullanım alanına sahip lifler ve bitki bazlı proteinler de üretmektedir.

 

Bu ürünler fırıncılık ve sporcu beslenmesi, yaşlı beslenmesi, bitki bazlı içecekler, et alternatifleri, hastanelerin klinik diyetleri gibi özel beslenmelerde yer alır. Ayrıca hayvan yemleri, evcil hayvanlar için kuru gıdalarda da kullanılır.

Haberler

İletişim

NİSAD Nişasta Sanayicileri Derneği

Cevizlidere Mah. 1288. Sokak No:1/5

A Blok, Çankaya - Ankara

T +90 312 285 00 38  E info@nisad.org.tr

Copyright © NİSAD 2020. Tüm hakları saklıdır.

Tasarım: 7781 Akıl Fikir Tasarım